Privacyverklaring

 

Stichting Vrienden Rondom het Witte Kerkje Wieringerwaard verwerkt de gebruikte informatie over u op een veilige manier.

Het fiscaal nummer van de Stichting is is 8167-87-256. Het postadres is:p/a Mevr. E.S. Snouck Hurgronje Molenweg 9  1766 HL Wieringerwaard. Per e-mail is de Stichting te bereiken op het e-mailadres wittekerkjewieringerwaard@gmail.com.

De site informeert de belangstellende bezoeker over de activiteiten van de Stichting en heeft niet tot doel het verzamelen van gegevens en die door te spelen aan derden. Dat gebeurt dus ook niet.

Er worden wel gegevens verzameld. Dat gebeurt onder andere als bezoekers een contactformulier invullen of zich aanmelden voor een automatische notificatie in uw mailbox als een nieuw artikel wordt geplaatst. Ook wordt uw e-mailadres opgeslagen indien u een reactie achterlaat bij geplaatste tekst. Die gegevens worden echter niet doorgespeeld aan derden. U kunt zich via de ontvangen notificatiemail afmelden voor de serviceverlening van de automatische berichtmelding. In dat geval wordt uw e-mailadres verwijderd. Uw e-mailadres die via reacties bij ons binnenkomt, wordt na twaalf maanden verwijderd.

Ook worden automatisch tracking gegevens opgeslagen. Die worden echter gebruikt om bij te houden hoe vaak de website wordt bezocht. Die gegevens kunnen onder meer het ip-adres, de gebruikte provider en de locatie (plaats of land) van de bezoeker betreffen. Die data worden niet doorgespeeld aan derden en worden verder ook niet door ons gebruikt.

Indien links naar andere websites worden vermeld dan kunnen deze websites data over u verzamelen en gebruiken. De bezochte websites hebben de wettelijke verplichting eveneens een privacy-verklaring te vermelden met uitleg over de data die door het bezoek wordt gegenereerd.

Cookies
Een cookie is een klein tekstbestand dat een website op de harde schijf van uw computer zet op het moment dat u de site bezoekt. Het doel is de website goed en vlot te laten functioneren. Cookies hebben een looptijd. Sommige cookies worden verwijderd als de browser wordt afgesloten. Andere (bijvoorbeeld die met inloggegevens) kunnen jaren op uw computer blijven staan als u ze niet verwijdert. De door uw gebruikte webbrowser verstrekt via Instellingen informatie hoe u cookies en andere bestanden kunt verwijderen.

Sommige cookies zijn noodzakelijk omdat de website anders niet optimaal functioneert. Maar veel cookies worden gebruikt om bij te houden wat u op internet doet. De Stichting gebruikt deze gegevens niet en heeft ook niet tot doel deze gegevens te gebruiken.

Heeft u vragen over uw privacy, dan kunt u zich wenden tot het eerder genoemde e-mailadres wittekerkje@planet.nl

De Stichting verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend aan anderen als dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door de Stichting. Verder heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door uzelf is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

 

 

Reacties zijn gesloten.