ANBI

 

ANBI gegevens Witte Kerkje Wieringerwaard

1. Naam van de instelling
De “Stichting Vrienden Rondom het Witte Kerkje” is op 11-2-1985 opgericht.

2. RSIN / Fiscaal nummer
Het fiscaal nummer is 8167-87-256

3. Postadres
Het postadres is:
p/a Mevr. E.S. Snouck Hurgronje
Molenweg 9
1766 HL Wieringerwaard

4. Doelstelling

De doelstelling van de stichting is, c.f. de statuten, het beschikbaar stellen van ruimten op huurbasis
voor activiteiten en dienstverlening van alle plaatselijke verenigingen en stichtingen op
maatschappelijk, levensbeschouwelijk, recreatief en cultureel gebied, en voorts al hetgeen met een en
ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zins
des woords.

5. Beleidsplan
– Het verhuren van ruimten; momenteel twee vaste huurders:
De Nederlands hervormde Evangelisatie Pniël op G.G.
En de uitvaartvereniging Wieringerwaard.
Daarnaast verhuur op incidentele basis voor trouwerijen, optredens e.d.
– Tevens het zelf organiseren van culturele activiteiten.
– Teneinde in de toekomst de doelstelling te kunnen blijven verwezenlijken, het instandhouden
van dit rijksmonument.
– Het werven van fondsen door verhuur, het organiseren van activiteiten, door bijdragen van
donateurs en monumentenzorg en door verkoop van boeken e.d.
– De stichting onder de aandacht van het publiek brengen door deelname aan jaarmarkten e.d.

 

Reacties zijn gesloten.