Wie is Berend Eijkhout voor ons in Wieringerwaard?

Muzikale grootvader….zéér muzikale kleinzoon!

Zijn naam is wellicht nog onbekend, maar als ik u nu vertel dat zijn grootvader Jan T. Bremer is?

Iedereen in het dorp weet dat Jan Bremer niet alleen begaafd schrijver en historicus maar ook een muzikaal mens was. Hij speelde tientallen jaren orgel bij kerkdiensten, …waar een instrument aanwezig was trok hij er als vanzelf naar toe en kon daar mee overweg.

Ooit vertelde hij me trots over zijn muzikale kleinzoon, die Nederlands studeerde, maar daarbij ook zijn zangtalent ontwikkelde. ‘Ja, hij zou de jongen wel eens polsen voor een optreden in Wieringerwaard’, op mijn verzoek.

Toen kwam de Corona periode, alles stond stil, Berend zou weer het onderwijs ingaan om in zijn onderhoud te voorzien. Jammer dus.

Jan verhuisde naar Den Helder, en het plan vervaagde.

Maar…bij de uitvaart van grootvader Jan, in de kerk in Den Helder, hoorden we een prachtige bariton zingen: Bérend! Slechts heel kort hebben we na de uitvaart gesproken met elkaar, hij moest zich haasten naar de Nederlandse Opera. Maar oh, als ik hem toch kon overhalen om naar Wieringerwaard te komen!

Contact is verder via de telefoon gelegd, optreden is afgesproken, en nu hoop ik van harte dat in het Witte Kerkje een lang uitgesteld muzikaal gebeuren zal plaatshebben  van deze toptalenten in de Nederlandse muziekwereld.

Mocht u zich willen informeren wat Berend en zijn pianist in hun mars hebben?

Bezoek de website van Berend: www.berendeijkhout.com

en er is een interview met hem te lezen op www.operamagazine.nl/interviews/51585/berend-eijkhout-sprinkhaarn-en-jezus/

 

Suzette Snouck Hurgronje, secr. St. Vrienden

Reacties zijn gesloten.