Witte kerkje
N. Zijperweg 29
ingang Trambaan
Wieringerwaard

Contact Mevr Snouck Hurgronje
Telefoon 0224-221884
Email wittekerkje@planet.nl
IBAN NL81RABO0370504550
Diversen:

Het Witte Kerkje te Wieringerwaard zoals wij het nu kennen, staat sinds 1866 op de plaats van het oorspronkelijke kerkje uit 1635. Dat behoorde met o.a. het Polderhuis tot de oudste gebouwen van Wieringerwaard.

In vroeger tijden diende het niet alleen als ‘herkenningsteken voor dwalenden’, maar was het ook de plek waar een uitvoerige administratie werd bijgehouden van de bevolking. Als men in gemeentearchieven vergeefs zoekt naar gegevens, blijken kerkarchieven hierover vaak nog te beschikken.

In 1874 doopte Ds. Nicolaas Beets (bekend als schrijver van de Camera Obscura en vele gedichten) hier zijn kleinzoon, zoon van burgemeester P. van Foreest en zijn vrouw Jacqueline Beets.

In 1940, tijdens de oorlogsjaren, werden de kerkklokken door de bezetters geconfisqueerd om te worden omgesmolten voor de wapenfabricage. De kerk beschikte over 2 klokken, een “moederklok”, geschonken door het toenmalige polderbestuur en een klok die had gediend op een bij Terschelling vergaan schip. Deze klok deed dienst als “kinderklok”. Schipper van Dijk, die deze klokken in opdracht van de bezetter over het IJsselmeer naar Duitsland moest brengen, liet zijn schip echter op de val van Urk zinken. Dankzij zijn moed zijn de klokken uit handen van de bezetter gebleven en uiteindelijk weer in onze kerk terechtgekomen.

In 1950 wordt de bevolking van Wieringerwaard opgeroepen een bijdrage te leveren aan de kosten van de hoognodige renovatie. Er is ca. Fl. 14.000, - nodig. Méér dan de bouwkosten in 1865 hadden bedragen….. In 1965 is de consistoriekamer in verval en moet de toren worden gerenoveerd. Tijdens een spectaculaire operatie wordt de torennok volledig vervangen.

Maar de tijden veranderen, 20 jaar later is het kerkbezoek teruggelopen tot een absoluut minimum. De kerk dreigt ten prooi te vallen aan de slopershamer. Dit gaat een aantal mensen aan het hart, de stichting “Vrienden rondom het Witte Kerkje” wordt opgericht. Zij nemen het eigendom van de kerk over van de Nederlands Hervormde Gemeente. De leden zetten zich in om de kerk een eigen plaats te geven in de gemeenschap, een plaats opengesteld voor iedereen, een ontmoetingscentrum voor tal van activiteiten. Eind 1987 wordt begonnen met de renovatie, een nieuwe keuken wordt geplaatst, de hal en de eigenlijke kerkzaal zijn verkleind om ruimte te maken voor een aula. Het orgel wordt verwijderd uit het koor, centrale verwarming wordt aangelegd. Vanaf de restauratie houdt de N.H. Evangelisatie op zondagen haar diensten in het kerkje.

In 2005 blijkt de toestand van de dakbedekking van het torendak dermate slecht, dat besloten wordt leistenen aan te brengen. Het is een kostbaar karwei. Donateurs en inwoners van Wieringerwaard worden gevraagd leien te sponsoren, er is veel media-aandacht en de actie slaagt. Deskundigen uit het bestuur hebben daarna de buitenkant opnieuw geverfd en zo kunnen we met een gerust hart de 140e verjaardag van ons mooie kerkje tegemoet zien.

De Stichting hoopt dat in de toekomst velen zich betrokken blijven voelen bij de instandhouding van dit monument in ons dorp en dat zullen tonen door belangstelling, financiële en materiele steun.